Hun Scruton HUB

The Hungarian Scientific Hub of Scruton’s Heritage

Scruton HUB
Közösség

Nyílt kutatói és alkotói közösség

A Hun Scruton HUB (The Hungarian Scientific Hub of Scruton’s Heritage) olyan nyílt kutató és alkotó közösség, amely Roger Scruton életművét adaptálja, analizálja és aktualizálja.

Nyílt a közösség, mert bárki csatlakozhat hozzá egyedi vagy rendszeres részvételi módon, aki a névadó munkásságát adaptálni (önnön szakmai tevékenységére vonatkoztatni) tudja.

Kutatói közösség, mert Scruton életművének megértéséhez tudományos felkészültség szükséges, így a HSH-hoz mindazon kutató csatlakozhat, aki a névadó munkásságát analizálja.

Alkotói közösség, mert Scruton maga is írt szépirodalmat, szerzett zenét és rajzolt, így a HSH-hoz csatlakozhat mindazon művész, aki a névadó ízlésvilágát aktualizálja.

A HSH a tartalom-létrehozás során alakul ki. Így elsősorban a BSS-n részt vevő hazai és nemzetközi hallgatók, a BSS-n oktató hazai és nemzetközi előadók alkotják. A Scruton HUB akkor tud a nemzetközi tudományos párbeszédben részt venni, ha saját tartalmat ad hozzá ahhoz. Így tevékenységi köre három fő területet ölel fel:

Scruton Studies →

Budapest Scruton Seminar →

Ambassasor Program →

 

Scruton Studies

A tartalma öt témakört ölel fel: a nemzeti gondolat (művelődés és közösség), konzervativizmus (politika és hagyomány), zene (klasszikus zene), építészet (városépítészet) és esztétika.

A Scruton Studies teret ad, hogy az életmű egyes elemeit kontextusba helyezzék a kutatók, illetve vitatkozzanak arról. Hasonlóképpen cél, hogy a magyar politikai, esztétikai és morálfilozófiai hagyományok is bekerüljenek a nemzetközi diskurzusba. Így a Scruton által konkrétan megnevezett magyar alkotók (pl. Bartók, Makovecz) és a párhuzamba hozható elméletírók (pl. Molnár Antal, Fülep Lajos, Várkonyi Nándor) a kellő kontextus megjelölésével szintén szerves részévé válhatnak a HSH tudományos portfóliójának. Az angol filozófus kulcsidőszaka a viktorianizmus, és azon belül a preraffaeliták világa, amelynek magyar szecessziós vizsgálata – érdemi összefüggésieben – még nem kezdődött el.

Így annak feltárása – a scrutoni szempontokat figyelembevéve – nemzetközileg is érvényes eredményt hozna úgy a magyar művelődés nemzetközi megismertetése, mind Scruton adaptálása terén.

Budapest Scruton Seminar

A Budapest Scruton Seminar (BSS) évente megrendezendő intenzív speciálkollégium, amelyet nemzetközi kutatók vezetnek. Minden BSS egy konkrét – az életműben kiemelkedő jelentőségű – kérdéskört jár körbe (pl. Mi a szép? Mi a nemzetek előnye? Hogyan élhető meg a kortárs hagyomány?). Emellett a filozófus alkotói tevékenységének megfelelő délutáni műhelyfoglalkozásokon is részt vesznek – a scrutoni életvilág megtapasztalására. (Annak megélése előmozdíthatja az életműben levő idegenség megragadását: akár mert aktualizálható, akár mert anakronisztikus, stb.) Az egyhetes intenzív kurzus résztvevői a rendezvényt egy esszével, illetve tanulmánnyal zárják. Annak szakmai elfogadása az oklevél kiállítás feltétele.

A Budapest Scruton Seminar akadémiai célja, hogy elindítsa a tudományos kutatást Roger Scruton Közép-Európáról írt gondolatairól.

A BSS gyakorlati célja, hogy a nemzetközi és magyar akadémikus körökben elmélyítse Scruton filozófiája iránti érdeklődést. Végül a BSS pedagógiai célja, hogy a fiatal értelmiségiek számára lehetőséget adjon a brit filozófus életművével való megismerkedésre magas színvonalú előadások és szemináriumok révén.

Scruton Ambassador Program

A magyar Scruton ideális nagykövetei: Ismered Roger Scruton gondolatait? Érdekel a filozófia, teológia, esztétika vagy a politika? Szeretnél egy fiatalos és ambiciózus értelmiségi csoport tagja lenni? Szeretnél részt venni egy működő, nyitott, konzervatív közösség életében? 

A program ehetőséget nyújt önképzésre a scrutoni életmű alapján (Budapest Scruton Seminar, Oxford: Scruton Memorial Lectures), önálló kutatómunkára, valamint a kapcsolódó rendezvényeken való szervezői részvételre.

Havi rendszerességgel találkoznak a tagok személyesen, ahol előadásokat hallgatnak meg és tartanak önmaguk is. A találkozók, élmények és rendezvények alapján születő magas színvonalú írások, kiállítási anyagok kiadásra kerülhetnek magyarul és angolul. A program támogatást biztosít abban is, hogy az életműhöz kapcsolódó exkluzív politikai, tudományos és kulturális eseményeken részt vehessenek.

Asztalfoglalás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.